Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
article preview

A koronavírus elleni védekezés kapcsán megjelent friss Kormány rendeletet.

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)

 

istock_000009814728large.jpg.23600760.jpg

 

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a  továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az  ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni. (2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

 

2. § (1) A  70. életévüket betöltött személyeket a  Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatjaaz ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

 

3. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.

 

4. § (1) Rendezvény helyszínén a  résztvevők számától és a  rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodniGyűlés helyszínén tartózkodás tilos

(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.

(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

 

5. § Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), b) a mozinak, c) a muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott ca) közgyűjteménynek, cb) közművelődési intézménynek, cc) közösségi színtérnek.

 

6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a  gyógyszertár, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az  üzemanyag-töltőállomás és a  dohánybolt kivételével a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 27.  pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

 

7. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a) vendéglátó üzletben, b) üzletben, c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen, d) a rendezvény helyszínén, valamint e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik. (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerintiszabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

8. § (1) E  rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a  2.  § (1)  bekezdése és a  4.  § (2)  bekezdése kivételével – a rendőrség ellenőrzi. (2) E  rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a  rendőr a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerintiintézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 

9. § E rendelet hatálybalépésétől a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, b) a kormányhivatal a  hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a  postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseitől, c) az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a  regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja. 

 

10. § (1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter – mint a Kormány tudománypolitikáért és informatikáért felelős tagja – az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, a  járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére, kezelésére. (2) Az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a  feladata ellátása érdekében az  állami és önkormányzati szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást teljesíteni kötelesek.

 

11. § Az emberi erőforrások minisztere – a  járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a  közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az  egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az  adatait, akik az  egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18.  §-a alapján az  egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.

 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

13. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel égészül ki:

 „(3) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi hatósági feladatainak ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.”

 

14. § A Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdés szerinti országok területéről” szövegrész helyébe az „A külföldről” szöveg lép. (*megjegyzés: a korábbi szöveg szerint “Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be).

 

15. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. § d) pontja.

 

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.

Nyelvek

MagyarDeutschSlovenčinaEnglish

Profilkép

Regisztráció oltásra


Pontos idő


Elsősegély

SOS - Elsősegély alkalmazás

Gyorsan és könnyen használható alkalmazás.Időjárás


E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL


Magyar Falu Program


Családok otthonteremtési kedvezménye


Pályázat figyelő


Levelezőlista


Elérhetőség

Szápár Község Önkormányzata

8423. Szápár Rákóczi utca 2

06/88/587-110 vagy 06/88/587-111

szaparionk@freemail.hu

Statisztika

Most: 10
Összes: 447239
30 nap: 36684
24 óra: 999