Harmath Hajnalka bemutatkozó levele 

2022.11.11

A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatási Tudományi Karán Igazgatásszervezőként diplomáztam, 2008. júniusában.

Ugyanezen évben kezdtem a közigazgatásban dolgozni ügyintézőként, majd 2011. májusában jegyzőként komolyabban foglalkozni az önkormányzati igazgatással.

A kisebb településeken végzendő feladat mennyiség több munkával, többfajta ügymenet alaposabb ismeretével kell járjon, ennek a folyamatnak mindvégig részese voltam.

Közben igyekeztem folyamatosan képezni magam, versenyvizsgát, nyelvvizsgát, anyakönyvi szakvizsgát, majd a közigazgatási szakvizsgát tettem le.

Jelentős szerepet tölt be tanulmányaimban szintén a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatási Karán Önkormányzati szaktanácsadó szakképzés teljesítése, amely képzés a folyamatosan változó, átalakuló önkormányzati igazgatási munkához kapcsolódik, előre mutatva bizonyos menedzserszemléletet, követve a szakmai-technikai modellek változásait.

Hét évvel ezelőtt kerültem Győrújbarátra, a település rohamosan növekvő lakosságszáma folyamatos szakmai/emberi/vezetői feladatellátást igényelt tőlem.

Az évek alatt belemélyedtem a településfejlesztés kérdéseibe, fejlesztési projektekbe, amely feladatok nagy kihívást, kompromisszumkészséget, többletmunkát követeltek, a mindenkori vezetői-, államigazgatási ügyek vitele, valamint az önkormányzati testületi feladatkörök ellátása mellett.

A helyi önkormányzatok, mint helyi szervek állnak legközelebb a lakosság igényeinek kielégítéséhez, ügyeik intézéséhez, ezért fontos a folyamatos, hiteles, naprakész tájékoztatás, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása.

A Bakonyi térség fontos szerepet tölt be Magyarország gazdasági-társadalmi életében, kiemelten fontos a fejlődéssel járó folyamatok kezelése. Véleményem szerint prioritást élveznek jelenleg különösen a településfejlesztés, közműfejlesztés, közszolgáltatások biztosítása, hulladékkezelés, környezetvédelem akut problémáinak megoldása.

Elengedhetetlen ehhez a szükséges források megszerzése, elsősorban pályázati lehetőségek kihasználásával, folyamatos takarékos, szabályszerű gazdálkodás biztosításával.

A 2020-as év különösen nehéz helyzet elé állította a helyi önkormányzatokat a világjárvány kezelését illetően, napjainkban pedig az energiaválság jelent további jelentős kihívást a működésben. A központi forráselvonásokkal szemben meg kell küzdenünk a biztonságos működés fenntarthatóságáért.

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői pozícióját 2022. szeptember 1-től töltöm be.

Pályafutásom során elszántan dolgoztam, komoly feladatokat sikerült megoldanom, hivatásomnak érzem az önkormányzati igazgatási tevékenységet, melynek összetettségét a folyamatosan változó jogszabályok követése, a település lakosságszáma redukálja. Fontos a szakmai/emberi együtt gondolkodás, együttműködés a település polgármestereivel, intézményvezetőivel, a közös munka során erre törekszem a jövőben.

Készséggel állok a települések lakóinak rendelkezésére!