Álláslehetőség

2022.03.10

Szápár Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szápár Község Önkormányzatafalugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8423 Szápár, Rákóczi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Falugondnoki Szolgálat Programjában valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott falugondnoki feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, falugondnok képzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, szakirányú végzettség,
 • hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat
 • helyismeret
 • kiváló kommunikációs készség

Elvárt kompetenciák:

 • szociális érzékenység,
 • önálló munkavégzés,
 • empátiás készség,
 • rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • képzettséget, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • B kategóriás vezetői engedély másolata
 • adatvédelmi nyilatkozat a pályázattal összefüggésben
 • Nyilatkozat arról, hogy a jogszabály szerint kötelező szakmai képzést elvégzi, amennyiben jelenleg nem rendelkezik falugondnoki képesítéssel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trojákné Szita Katalin nyújt, a 0688587110 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szápár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8423 Szápár, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/95/2022 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

vagy

 • Elektronikus úton Trojákné Szita Katalin részére a szapar.onk@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Trojákné Szita Katalin, Veszprém megye, 8423 Szápár, Rákóczi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.