Csicsergő Óvoda - Csetény

Az intézmény rövid bemutatása

Intézmény neve: Csetényi Óvoda és Mini Bölcsőde

Címe: 8417 Csetény Petőfi u. 51.
Gyermekek létszáma: 85 fő
Óvodapedagógusok létszáma: 6 fő
Pedagógiai asszisztens száma: 2 fő
Dajkák száma: 3 fő

Óvodánk a Bakonyban, erdőkkel, dombokkal körülölelt településen, Csetényben található. 1972 óta működik Csetényben óvoda. Először egy, kettő, végül három csoportos óvodaként működött intézményünk. 2007-ben sajnálatos módon, fenntartói döntésre egy csoport bezárásra került.

Pályázati forrásból 2016 tavasztól őszig megújult, megszépült, bővült óvodánk, óvodai konyhánk is. Helyet kapott egy tornaterem is az épületben, valamint logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba is. A falu vezetése fontosnak tartja, hogy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő nevelési-oktatási intézménybe járhassanak a gyermekek. Mi, az óvoda dolgozói pedig arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező gyermekeket érzelmi biztonságot adó, szeretetteljes légkör fogadja a tágas, barátságos csoportszobákban, ahol biztosítjuk a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, testi-lelki egészségét. Célunk, hogy gyermekeink az iskoláskor elérésének idejére érdeklődő, a szépre, a jóra fogékony, kreatív, saját teljesítő képességét ismerő, társait elfogadó, nyitott gyermekekké fejlődjenek. Mindezek részletesen a Helyi Pedagógiai Programban kerültek megfogalmazásra.

Óvodai életünk szervezése folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. Ritmusát az évszakok, a jeles napok, a hagyományok adják. 2015- ben pályáztunk először a Zöld Óvoda címre, azóta már második alkalommal nyertül meg a Zöld Óvoda címet, mert mindannyian fontosnak tartottuk a természet védelmét, a természet szeretetét, az állatok védelmét. Ennek köszönhetően Madárbarát Óvoda is vagyunk. A szülők segítségével egyre több madáretető és madárodú kerül kihelyezésre évről évre. Az idei évben már két méhecske hotel is gazdagítja udvarunkat.

A hétköznapokban is az a célunk, hogy a gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Alapértékünk a gyermek tisztelete, elfogadása. A jól megélt, valódi kisgyermekkor világát biztosítjuk óvodánkban, biztonságot adó, okos renddel, kisgyermekekhez, életkorukhoz illő foglalatosságokkal. 2018- ban lettünk először Boldog Óvoda, azóta is minden évben pályázunk e cím elnyerésére. Kiemelten fontos számunkra az, hogy érzelmi nevelés alapjai már óvodás korban legyenek meglapozva. A program fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban/ a nevelésben és a mindennapokban egy optimista hozzáállást kialakítani a gyermekek körében. Ez a program a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a gyermekek, mind a pedagógusok jó-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is bevonni a programba.

A játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét hangsúlyozzuk sok mesével, verssel, mondókával, ének-zenével, mozgással, tánccal. 2019-ben válunk az "Így tedd rá" program referencia intézményévé. Nagyon megtisztelő ez a cím. Erős a néphagyomány iránti elkötelezettségünk. Hiszünk abban, hogy a néptánc, a népzene, a népi kézművesség megtartó erejű mindannyiunk számára és hisszük azt, hogy a hagyományokat tovább kell adunk.

Az intézmény külső kapcsolatai közül kiemelkedő fontosságú a logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus szakemberekkel való kapcsolat. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi iskolával, rendszeresen vannak közös programjaink: papírgyűjtés, Márton napi lámpás felvonulás, közös karácsony, munkadélutánok.

Óvodásainknak néptáncot, ovi-focit, úszást, rendszeres bábszínház látogatást, túrákat, kirándulásokat kínálunk. A szülők, gyerekek, óvodai dolgozók együttlétének élményszerű alkalmai: a szüreti nap, kirándulások, az évzáró családi délutánok, erdei túrák, sportvetélkedők, kézműves játszóházak, az óvodába hívogató rendezvényeink. Közösen átélt örömökkel fonjuk szorosabbra a család és az óvoda együttműködését.

2020-ban megnyertük az Erasmus+ Óvodai, Iskolai Partnerség elnevezési pályázatot. A stratégiaipartnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.

Pályázattípus célja: Erősítse az európai dimenziót az óvodákban és az iskolákban, illetve hogy 21. századi készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel a köznevelési intézményeket. Az Iskolai, óvodai partnerségek kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy:

 • Megismerhessük a külföldi köznevelési intézmények napi működését, hogyan tanítanak és foglalkoznak a gyerekekkel,
 • ötleteket, jó gyakorlatokat és módszereket oszthassunk meg egymással, melyeket aztán saját intézményünkben is használhatunk
 • tovább fejlesszük a már meglévő jó gyakorlatainkat, kipróbáljuk őket új környezetben
 • a gyermekek, a pedagógusok és az intézmények nemzetközi kapcsolatokra tegyenek szert, vagy erősítsék meglévő kapcsolataikat, melyekből hosszú távon profitálhatnak,

Projektünk címének Lelki- testi Innovatív Kreatív Együttműködés (LIKE) címet választottuk. Óvodánk számára egyaránt fontos a gyermekek, szülők, óvodai dolgozók testi-lelki jóléte. A projekt időtartama: 2 év.

Bízom benne, hogy 2 év után visszatekintve is örömmel gondolunk majd vissza, hogy mennyi pozitív hozadéka lett pályázatunknak. Meg vagyok győződve arról, hogy a gyermekek, a szülők és az intézmény valamennyi dolgozója sokat profitálhat majd a partnerségből a és projekt adta lehetőségekből.

Az óvoda honlapja:

https://ovoda.cseteny.hu

Facebook oldalunk:

https://www.facebook.com/Cset%C3%A9nyi-Csicserg%C5%91-%C3%93voda-111852543775261

Elérhetőség

Csetényi Óvoda és Mini Bölcsőde

 • Cím: 8417 Csetény, Petőfi s. u. 51.
 • Telefon:
  • 06-88/485-093
  • 06-20-274-47-83
 • E-mail: ovoda@cseteny.hu