Avarégetés szabályai

2023.03.22

 Avar és kerti hulladék égetésének szabályaival kapcsolatos tájékoztatást.

(A kép illusztráció)

Tisztelt Lakosok!

Avar és kerti hulladék égetésének szabályaival kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Szápár Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályairól

3.§.(1) A hulladék égetésére szeptember 1-től május 30-ig keddi és pénteki napokon 14 és 18 óra között kerülhet sor. Égetni az országos általános tűzgyújtási tilalom idején a megjelölt időpontokban sem engedélyezett.

(2) Égetni kizárólag szélcsendes időben, megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a tűz a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni kárt nem okozhat. A tűzrakó helynek épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 méter távolságra kell lennie.

(3) Az égetés maximális időtartama 90 perc.

4.§.(1) Az égetést csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy végezheti. A tűz őrzéséről, annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.

(2) A füstképzés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot szárítani, szikkasztani kell.

Szápár, 2023. március 22.

Harmath Hajnalka sk.

jegyző