BURSA HUNGARICA „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2022

2022.10.21

Szápár Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve a 2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévre vonatkozóan.

Tájékoztató BURSA HUNGARICA "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRÓL

Szápár Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve a 2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévre vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje (személyesen vagy postai úton):

2022. november 03.

Az "A" típusú pályázati űrlapot Szápár Község Önkormányzatánál kell benyújtani kinyomtatva, eredetiben aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt, miután az EPER-Bursa rendszerben rögzítette pályázatát a hallgató (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).

A benyújtandó pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

  • a Bursa Hungarica rendszerben véglegesített, majd kinyomtatott, aláírt, eredeti "A" típusú pályázati űrlap
  • a felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony igazolás vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről
  • igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (jövedelemigazolás)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakcímet tartalmazó oldalának másolata

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Mellékletek:

  • Pályázati kiírás-A-2023

Önkormányzati kapcsolattartó:

Trojákné Szita Katalin

Tel.: 88/587-110

e-mail: szapar.onk@gmail.com

Szápár, 2022. október 03.

Letölthető dokumentumok: