BURSA HUNGARICA „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2023

2023.10.03

Tájékoztató BURSA HUNGARICA "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRÓL

Szápár Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje (személyesen vagy postai úton):

2023. november 03.

Az "A" típusú pályázati űrlapot Szápár Község Önkormányzatánál kell benyújtani kinyomtatva, eredetiben aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt, miután az EPER-Bursa rendszerben rögzítette pályázatát a hallgató (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).

A benyújtandó pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

  • a Bursa Hungarica rendszerben véglegesített, majd kinyomtatott, aláírt, eredeti "A" típusú pályázati űrlap
  • a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről
  • igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (jövedelemigazolás)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakcímet tartalmazó oldalának másolata

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Mellékletek:

  • Pályázati kiírás-A-2024

Önkormányzati kapcsolattartó:

  • Trojákné Szita Katalin
  • Tel.: 88/587-110
  • e-mail: szapar.onk@gmail.com

Szápár, 2023. október 03.

Trojákné Szita Katalin

polgármester

s.k.

Szápár Község Önkormányzata

Letölthető dokumentumok: