Felhívás a maszk használattal kapcsolatban

2021.03.09

A 2021. március 8-án hatályba lépett a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet - továbbiakban: R.-. A R.-ben részletezett korlátozó intézkedések közül kiemelendő azon rendelkezés, mely a kötelező közterületi maszkhasználatot rendeli el.

Tisztelt Lakosság!

A 2021. március 8-án hatályba lépett a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet - továbbiakban: R.-.

A R.-ben részletezett korlátozó intézkedések közül kiemelendő azon rendelkezés, mely a kötelező közterületi maszkhasználatot rendeli el.

R. 2.§ (2) A települések belterületén, az utcán és a közterületen - az e rendelet szerinti kivétellel - mindenki köteles orvosi

maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk)

olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez

a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint

b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy

Kérem a fenti rendelkezés fokozott betartását, melyet a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőriz (R.8.§).

dr. Molnár Máté

jegyző