Szápár Község Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése

2023.07.14

A projekt megvalósításának szükségességét a Szápár Község Önkormányzata tulajdonában álló
kiemelkedően rossz (JJ) energetikai jellemzőkkel rendelkező épület hasznosítása alapozza meg.

Kedvezményezett neve: Szápár Község Önkormányzata,
Projekt címe: Szápár Község Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege: 29.796.387 Ft
Támogatás mértéke: 100 %-ban
Projektazonosító száma: TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00016
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. szeptember 30.
A projekt tartalma:
A projekt megvalósításának szükségességét a Szápár Község Önkormányzata tulajdonában álló
kiemelkedően rossz (JJ) energetikai jellemzőkkel rendelkező épület hasznosítása alapozza meg. Az
eddig óvodaként funkcionált épületet a későbbiekben Csetény és Szápár község bölcsődéjeként
kívánjuk működtetni, és ehhez fontos az energetikai korszerűsítés, hogy megfelelő körülményeket
tudjunk biztosítani a kisgyermekek számára. Az önkormányzat tulajdonában álló épület energetikai
korszerűsítése valósul meg, amely a pályázati céllal összhangban áll és annak célkitűzéseit valósítja
meg. A megvalósítás következtében az épület energetikai jellemzői nagymértékben javulnak és elérik
egy korszerű energetikai jellemzőkkel rendelkező épület paramétereit (CC). A projekt helyszíne:
Szápár, Kossuth utca 38. szám alatt található óvoda épülete. Helyrajzi száma: 58. Az épületet egy
magasan kvalifikált energetikai szakértő vizsgálta meg és készítette el a tanúsítását. Az ő általa javasolt
felújítások, korszerűsítések kerültek a projektbe beépítésre és ezek megvalósításával kívánjuk egy
korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő működésű épületté fejleszteni az óvoda épületét. Szápár
Község Önkormányzata tulajdonában álló óvoda épület ugyan karbantartott, de a mai kor
követelményeinek nem felel meg. Ennek egyik legproblémásabb területe az épület
energiahatékonysága (nincs hőszigetelés, a fűtésrendszer korszerűtlen, gazdaságtalan és nem jól
működő – csoport szoba hideg!) . Az energetikai tanúsítás szerinti energetikai jellemzői kiemelkedően
rosszak (JJ). Ezért a projektünk fő célja, hogy elősegítése az óvoda épületének, mint önkormányzati
intézménynek hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását. További célként
jelenik meg: - energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások
a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését
szolgálják (gázkazánról – szalmatüzelésű kazánra való átállás); - a megújuló energiaforrások
fokozottabb használata is az egyik fontos célunk, ezáltal egy környezetbarát, a természetet nem
terhelő épületet mutatunk példaként a faluban élőknek és a szomszédos településeknek. A projektünk
megvalósításával hozzájárulunk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez
országos szinten. A fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosítására irányul, mert a napelemes
rendszer kiépítésével a megújuló energiát hasznosítja, ami jól illeszkedik a Veszprém Megye Stratégiai
Fejlesztési Program 2. prioritástengelye, "A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és
turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás" esetén megfogalmazott
"természeti - , táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése fenntartható használata,
energiahatékonyság és környezetünk védelme" stratégiai célhoz. A fejlesztéssel érintett épület
meglévő állapotának besorolás JJ, így alacsony besorolású épület kerül energetikai fejlesztésre. A
támogatást igénylő épület tervezett állapotára vonatkozó besorolás a TNM rendelet által definiált CC
"korszerű" szint. Jelentős energia megtakarítás valósul meg.