Tájékoztatás

2020.03.15

Tájékoztatás

Település működtetési szabályok és javaslatok meghatározása egészségügyi veszélyhelyzetben Szápáron

Érvényes: 2020. március 15-től visszavonásig.

 1. Település folyamatos működését támogató terv kiadásának alátámasztása
 • Kiadás indoka: Magyarország Kormánya a 40/2020.(III.11) Kormányrendeletben elrendelte az egészségügyi veszélyhelyzetet a COVID-19 (koronavírus) terjedésének megállítása, lassítása érdekében. A Kormány 1102/2020. (III.14) Kormányhatározata határoz, hogy 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli digitális munkarendben történő megszervezéséről. A Kormányhatározat értelmében a tankerületi központ indokolt esetben megszervezi a gyermekek, napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola és a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 2020. március 16-tól nem látogatható, kizárólag abban az esetben, ha a fenntartó a gyermekfelügyeletet az iskolában szervezi meg.

Az iskolásaink elektronikus távoktatásának segítésére több alternatívát is fel tudunk kínálni a számítógéppel, internettel nem rendelkező diákok számára. A jövő hét elején az oktatási intézmények pontosítják a tanrend menetét, önkormányzatunk pedig konkretizálja, hogy miben tudja segíteni mind az általános iskolások, mind pedig a középiskolások tanulását.

 1. Általános szabályok egészségügyi veszélyhelyzet esetén
 • Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli helyzetben segítsük idős embertársainkat, szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik beszerzésében. Ne hagyjuk magukra az időseket!
 • Továbbá kérjük az idősebb korosztályt, és a krónikus betegségben szenvedőket hogy ne tartózkodjanak közösségben és maradjanak otthon, ha tehetik, kérjenek segítséget a bevásárlásban is ezzel óvva saját egészségi állapotukat. Amennyiben mégis segítségre szorulnak azt igényelhetik a falugondnoki szolgálattól a 06 30 709 8433 (polgármester) és a 06 20 274 7057 (falugondnok) telefonszámokon.
 • Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint kerülje a zsúfolt tereket, és azokat a helyzeteket, ahol sokan vannak, mint a bevásárlóközpontok, pályaudvarok, tömegközlekedési eszközök.
 • Kérünk mindenkit, hogy fokozott figyelemmel óvja önmaga és embertársai egészségét!
 • Ha fennáll önnél a koronavírus gyanúja, haladéktalanul értesítse TELEFONON a 06-88-587-050 vagy a 06-30-495-0938 telefonszámot, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számát: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456.
 • Ha bármilyen fertőző, vírusos betegség tüneteit észleli magán, ne menjen tömegbe, és ne használjon tömegközlekedést!
 1. Szápár település biztonságos működésével kapcsolatos feladata az Önkormányzati alapszolgáltatások fenntartása.

Önkormányzatok a működésük során kötelesek ellátni a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényben foglalt közfeladatokat. Az alábbiakban a veszélyhelyzetben leginkább érintett feladatok végrehajtásával kapcsolatos módosításokat, javaslatokat tesszük közzé.

 • Egészségügyi szolgáltatások biztosítása: Az Önkormányzat az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését és fenntartását kiemelten kezeli.

Háziorvosi szolgálat - bevezetésre kerülő új gyakorlatok:

 • Tartós táppénzen levőknek NEM kell megjelennie a rendelésen kéthetente.
 • Rendelésen kizárólag időpont egyeztetést követően van lehetőség megjelenni. Időpont egyeztetés, rendelési napokon, kedd: 8-9 óra között, csütörtök: 12-13:30 óra között a 06 88 486 228 telefonszámon lehetséges.
 • A Rendelőben és váróban kisérő kizárólag abban az esetben tartózkodhat, ha a beteg 14 év alatti vagy mozgásában korlátozott.
 • Receptfelírás kizárólag E recepten történik, személyes megjelenésre NINCS szükség a rendelőben!. A RECEPTEKET bárki kiválthatja, bármelyik gyógyszertáraban, az ellátott TAJ számának megadásával és a kiváltó személy személyazonosságának igazolásával.

Gyermekorvosi szolgálat - bevezetésre kerülő új gyakorlat:

 • NINCS VÁLTOZÁS! Továbbra is kizárólag időpont egyeztetés alapján történik!

Fogorvosi szolgálat - bevezetésre kerülő új gyakorlat:

 • Ellátási esemény előtt kérje fogorvosi szolgálatot biztosító tájékoztatását a 06 30 552 43 36-os telefonszámon.

Védőnői szolgálat - bevezetésre kerülő új gyakorlat:

 • Személyes látogatások kizárólag egyeztett időpontban.

Gyógyszertári szolgáltatás biztosítása - bevezetésre kerülő új gyakorlat:

 • Kiadótérben maximum 2 fő vásárló tartózkodjon egy időben!
 • Étkeztetés: Az Önkormányzat továbbra is fenntartja az étkeztetés működtetését.
 • Szociális és vendégebéd - bevezetésre kerülő új gyakorlat:
 • Étkezési szolgáltatást igénybe vevő KIZÁRÓLAG házhoz szállítás keretében kapja meg az ételt.
 • Gyermekétkeztetés - bevezetésre kerülő új gyakorlatok:
 • MINDEN ESETBEN ELŐRE IGÉNYELNI KELL A SZOLGÁLTATÁST! Igénylését leadhatja minden munkanap 07-08 óra között a 06 20 274 5159 vagy a meiszter.kaludia@cseteny.hu email címen.
 • Gyermekfelügyelet: A munkahelyek megőrzése és a gazdaság termelőképességének fenntartása érdekében az bölcsöde nyitva tartását, gyermek megőrzés biztosítását intézményeink fenntartjuk. Felhívjuk ismételten a lakosság figyelmét, hogy kizárólag egészséges gyermek tartózkodhat közösségben, az intézményeknek joguk van hazaküldeni azt a gyermeket, akinél bármilyen betegség tüneteit észlelnek! Kérjük a szülőket, hogy folyamatosan biztosítsák elérhetőségüket!
 • A gyermekek felügyeletének ellátása lakhely szerinti intézményben történik.
 • A szápári lakhellyel rendelkezők Szápár Kossuth utca 38-ba tudják vinni bölcsődés és óvodás gyermekeiket 2020 március 16-tól.
 • A csetényi lakhellyel rendelkezők: Csetény Petőfi utca 51-be tudják vinni bölcsődés és óvodás gyermekeiket 2020. március 16-tól.
 • Az intézmény biztosítja a gyermekfelügyeletet a megszokott rend szerint.
 • A gyermekek fogadása és hazaengedése az előtérben történik.
 • Az intézmények ajtajait napközben zárva tartjuk.8.00-14.30-ig
 • Az intézmény higiéniai óvintézkedéseiről az intézményvezető tájékoztatja az érintetteket. 2020. március 16-ig.

Az iskolák, óvodák, bölcsődék működésében bevezetett korlátozó intézkedések sok család életét megváltoztatják a következő hetekben. Fontos, hogy emellett ők a napi munkájukat is el tudják végezni, ameddig csak lehet. Ez közös érdeke a munkáltatónak, a munkavállalónak és településünk egészének is. Ezért mindenkitől a legteljesebb együttműködést kérjük. Első jelen helyzetben természetesen maga az ember, és annak egészsége!

 1. Üzletek, közösségi terek használatával kapcsolatos javaslatok
 • Boltok, szolgáltatók, vendéglátók
 • Üzletek egyedi szabályait figyelmesen olvassák el és tartsák be a dolgozók és saját maguk védelmében.
 • Lehetőség szerint 1 m-nél nagyobb távolságot tartsanak fent a vásárlókkal és az eladókkal szemben is.
 • Az üzemeltetők rendszeresen gondoskodjanak a pultok, kilincsek, kosarak, bevásárló kocsik, munkavégzésükhöz szükséges eszközök szakszerű fertőtlenítéséről.
 • Betegen ne menjenek közösségbe, kérjék meg ismerősüket szomszédjukat a bevásárláselvégzésre.
 • Az üzletben vagy szolgáltatónál töltött időt lehetőleg minimalizálják.
 • Egyházi, felekezeti alkalmak lebonyolítására vonatkozó kérések
 • Felekezetek által tett javaslatokat tartsák be!
 • Lehetőség szerint 30 főnél többen egy légtérbe NE tartózkodjanak.
 • 1 m-nél nagyobb távolságot tartsanak be egymás között.
 • Javasoljuk, hogy 60 év felettiek fontolják meg az alkalmakon való részvételt.
 1. Önkormányzati szolgáltatások biztosításának átalakulása.
 • Csetény Közös Önkormányzati Hivatalának ügyfélfogadása szünetel.
 • Szápár Község Önkormányzati Hivatalának ügyfélfogadása szünetel.
 • Személyes ügyfélkapcsolat, kizárólag előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben lehetséges.

A hét minden munkanapján telefonon és elektronikus úton a hivatal munkatársai támogatják az ügyintézést.

 • Elérhetőségek: Telefonszám: 06 30 709 8433, email: szapar.onk@gmail.com
 • Falugondnoki szolgálat változatlanul üzemel (ételkihordás, receptkiváltás stb.)
 1. Tájékoztatás az egészségügyi veszélyhelyzet során
 • Szápár Község Önkormányzata változás esetén tájékoztatást küld a lakosság számára, papír alapon, minden háztartásba.
 • Szápár Község Önkormányzata a község honlapján is tájékoztatja a lakosságot az Operatív törzs által közölt információkról.

Ez egy új feladat kihívás mindenki számára, de hiszünk a közösségünkben, és abban, hogy közös odafigyeléssel óvni tudjuk saját magunk és környezetünk egészségét!


2020. március 15.

Szápár Község Önkormányzata