KÖLTSÉGVETÉS A 2022. ÉVBEN

2022.04.01

Szápár Község Önkormányzatának képviselő testülete 2022. februárjában fogadta el a költségvetéséről szóló rendeletét.

KÖLTSÉGVETÉS A 2022. ÉVBEN

Szápár Község Önkormányzatának képviselő testülete 2022. februárjában fogadta el a költségvetéséről szóló rendeletét.

A Költségvetés nem más, mint az önkormányzat éves pénzügyi-gazdálkodási terve, melyben meghatározzuk, és szembe állítjuk bevételeinket és kiadásainkat. Előkészítése és megalkotása mind az előkészítők, mind a döntéshozók szempontjából nagy felelőséggel járó fontos feladat, amely nem nélkülözheti az intézmény aktív munkáját és együttműködését a hivatal tervezését végző munkatársakkal. Minden évben az előző évi teljesítési adatok és a hatályos jogszabályok figyelembevételével tervezünk.

A bevételi és kiadási főösszeg 2022. évben: 167.690 ezer Ft.

Az államtól kapott működési célú támogatások: 21.137 ezer Ft, amely jellemzően az önkormányzat működésének általános, szociális, gyermekjóléti és kulturális feladatainak ellátására kell fordítani.

A helyi adókról származó bevételek: 35.000 ezer Ft. Az adókból származó bevételek tekintetében az előirányzatok a 2021. évben befolyt összeg felülvizsgálatával kerültek megtervezésre.

Működési bevételek: 1.707 ezer Ft. Az intézményi működési bevételeken belül az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok bérbe adásából származó bevételek, az ellátási díjak bevételei, és csekély kamatbevétel előirányzatai kerültek megtervezésre a hatályos szerződések, megállapodások, önkormányzati rendeletek alapján.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 109.246 ezer Ft.

Beruházások, felújítások nélkül előző évi költségvetési maradvány: 42.016 ezer Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 600 ezer Ft.

Fontos kiemelnünk a kiadási oldalon a beruházásokat, és felújításokat, hiszen a 2022. évben folytatjuk a megkezdett szemmel látható munkákat, amelyek gyarapítják Önkormányzatunk vagyonát, és biztosítják településünk fejlődését.

  • 2022.évben jelentkező Beruházási feladatok:
  • MFP falugondnoki busz beszerzés 12.949.999 Ft
  • MFP kommunális eszközök beszerzése 14.999.998 Ft
  • MFP Urnafal kiépítése 2.997.200 Ft
  • Egyéb várható beruházás 500.000 Ft
  • 2022.évben jelentkező Felújítási feladatok:
  • MFP Önkormányzati ingatlanok felújítása 27.971.626 Ft
  • MFP temető ravatal felújítása 8.311.134 Ft
  • Vis Maior felújítás 2.413.000 Ft
  • Egyéb várható felújítás 500.000 Ft

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet áttekintve megállapíthatjuk, hogy működtetési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása biztosított. A felhalmozási költségvetés teljesíthetősége azonban még mindig kockázatot hordoz magában tekintettel a korábbiakban részletesen említett fejlesztések volumenét, a folyamatosan növekvő építőanyagárakat, a szolgáltatások árait, illetve az elhúzódó covid világjárványból adódó negatív hatások mérséklésére az önkormányzat 2022.évben sem vezethet be új helyi, települési adót, az adó mértékét nem emelhetjük és a hatályos kedvezmények körének módosítására sincs lehetőségünk.